แท็กซี่บ้านทุ่ง อ.สะเดา จ.สงขลา

บริการรถแท็กซี่ รถรับส่ง ผู้โดยสารภายในเขต ชุมชนบ้านทุ่ง อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ หรือ เดินทางไปต่างจังหวัด ให้บริการโดยคนขับที่ฉีดวัคซีนแล้ว 2-3 โดส และ ไม่เคยติดเชื้อ 100%

  • ชุนชนบ้านทุ่ง อ.สะเดา ไปสนามบินหาดใหญ่
  • ชุมชนบ้านทุ่ง อ.สะเดา ไปตัวเมืองหาดใหญ่หรือตัวเมืองสงขลา
  • ชุมชนบ้านทุ่ง อ.สะเดา เข้าหาดใหญ่
  • ชุมชนบ้านทุ่ง อ.สะเดาไปต่างจังหวัด