แท็กซี่รัตภูมิ

บริการเหมารถแท็กซี่รับส่ง (พร้อมคนขับ) ในเขต อ.รัตภูมิ เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ เช่น รัตภูมิ ไป สนามบินหาดใหญ่ เนื่องจาก อ.รัตภูมิ เป็นพื้นที่เรียกใช้บริการค่อนข้างน้อย ผู้โดยสารควรติดต่อจองรถไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง ท่านจะได้รับการบริการที่ประทับใจ กับทีมงานแท็กซี่มืออาชีพ จองรถทางไลน์ สะดวก รวดเร็ว