แท็กซี่สตูล

บริการรถแท็กซี่สตูล เส้นทาง หาดใหญ่ไปสตูล , สตูลไปหาดใหญ่ , สนามบินหาดใหญ่ไปสตูล , สตูลไปสนามบินหาดใหญ่ ,พาเที่ยวสตูล , วังประจันไปสนามบิน , วังประจันไปหาดใหญ่ , สตูลไปสนามบิน , สนามบินไปสตูล เหมารถสตูล , เหมารถไปสตูล , แท็กซี่ควนกาหลง , แท็กซี่ฉลุง , แท็กซี่ด่านวังประจัน , แท็กซี่ตำมะลัง , แท็กซี่ถ้ำภูพาเพชร , แท็กซี่ทะเลบัน , แท็กซี่ทุ่งนุ้ย , แท็กซี่ทุ่งโดน , แท็กซี่ละงู , แท็กซี่วังประจัน , แท็กซี่วังสายทอง , แท็กซี่สตูลไปสนามบิน , แท็กซี่สตูลไปหาดใหญ่ , แท็กซี่สนามบินไปสตูล , แท็กซี่หาดใหญ่ไปสตูล , แท็กซี่เจะบีลัง , แท็กซี่เจ๊ะบิลัง , แท็กซี่เมืองสตูล , แท็กซี่มะนัง

มีบริการรถแบบจอยผู้โดยสาร และ แบบเหมาคัน สอบถามเพิ่มเติมโทร 085-898-8696