แท็กซี่หาดใหญ่-ภูเก็ต

บริการแท็กซี่พร้อมคนขับจากตัวเมืองหาดใหญ่ หรือ สนามบิน เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ต