ข้อกำหนดในการมัดจำ

เงินมัดจำ คือ หลักประกันที่ลูกค้ายินยอมจ่ายให้คนขับรถ เพื่อเป็นสัญญาในการจองรถ

  • ทุกการจองลูกค้าต้องวางมัดจำ 50%
  • ไม่สามารถขอเรียกคืนได้ในภายหลัง
  • สามารถเปลี่ยนการวันเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 1 วัน
  • เมื่อท่านได้โอนมัดจำแล้ว จะถือว่าท่านได้ยินยอมในข้อกำหนดที่กล่าวมาแล้ว

พร้อมเพย์ 0817222858

0817222858

พร้อมเพย์ 0858988696

0858988696

กสิกร 2462935962

2462935962

SCB 8652219304

8652219304

กรุงศรี 7774329995

7774329995

ออมสิน 020102205745

020102205745

True Wallet 0858988696

0858988696

ShopeePay 0815987954

0815987954