เที่ยวหาดใหญ่-สงขลา City Tour

Songkhla Tour สงขลาทัวร์ 1 วัน 

ลูกค้าโปรดอ่าน
รายการ City Tour หาดใหญ่ สงขลา (เน้นเที่ยวสถานที่ Signature สำคัญ)
 • ทานอาหารเช้า โชคดีแต้เตี้ยม (ร้านเปิดเฉพาะช่วงเช้าและเย็น)
 • ตลาดกิมหยง (ซื้อของฝาก)
 • ไหว้พระพรหม (บนเขาคอหงส์)
 • Cable Car (บนเขาคอหงส์ ) 
 • ค่าบริการ Cable Car 100/คน
 • พระยืน (บนเขาคอหงส์)
 • เจ้าแม่กวนอิม (บนเขาคอหงส์)
 • วัดแหลมพ้อ (พระนอนเกาะยอ)
 • ข้ามสะพานติณฯ (สะพานป๋าเปรม)
 • พิพิธภัณฑ์ทักษิณคดี (เกาะยอ)
 • ข้ามแพขนานยนต์ (ค่าเรือ 20บาท)
 • พญานาคพ่นน้ำ
 • กรมหลวงชุมพร
 • เขาตังกวน ไหว้พระ (ขึ้นลิฟท์ คนขับรอด้านล่าง)
 • แวะทานข้าว (แหลมสมิหลา)
 • หาดสมิหลา / นางเงือก / ขี้ม้า
 • เล่นน้ำ ที่หาดสมิหลา (มีห้องอาบน้ำบริการ 10 บาท)
 • จุดชมวิว หน้าผา หัวนายแรง (แนะนำ)
 • ถนนนางงาม ย่านเมืองเก่า (สงขลา)
 • Street Art (ถนนนางงามสงขลา)
 • ท่านไอติมโบราณ (สงขลา)
 • ศาลหลักเมือง (สงขลา)
 • บ้านนครใน (สงขลา)
 • โรงสีแดง (สงขลา)
 • Street Art ไอ้เท่ง
 • พิพิธภัณฑ์สงขลา
 • กำแพงเมืองสงขลา
 • พิพิธภัณฑ์บ้านป๋าเปรม
 • ส่งกลับที่พัก/โรงแรม/สนามบิน

*** หมายเหตุ: สถานที่เที่ยวตามรายการ ไม่รวมค่าอาหาร ที่พัก หรือค่าเข้าชมต่างๆ โดยโปรแกรม City Tour โดยให้ลูกค้าเป็นผู้เลือกสถานที่ตามความเหมาะสมของเวลาที่มี โดยคนขับจะคอยให้คำแนะนำสถานที่ และ เวลากับลูกค้า