ป้ายกำกับ: รถรับส่งปัตตานีไปสนามบินหาดใหญ่

แท็กซี่สนามบินปัตตานี

Airport Taxi บริการรับแท็กซี่ รับส่งปัตตานีและสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ เป็นรถแบบ Private Taxi เหมารถพร้อมคนขับ มุ่งตรงไปยังสนามบินเท่านั้น

อ่านต่อ