ป้ายกำกับ: เหมารถสตูล

แท็กซี่สตูล

บริการรถแท็กซี่ หาดใหญ่ไปสตูล , สตูลไปหาดใหญ่ , สนามบินหาดใหญ่ไปสตูล , สตูลไปสนามบินหาดใหญ่ มีบริการรถแบบจอยผู้โดยสาร และ แบบเหมาคัน

อ่านต่อ