CORONA VIRUS

Covid- 19

คนขับรถที่ฉีดวัคซีน Covid-19 ครบ 2 โดส ท่านผู้โดยสารจะปลอดภัย และ อุ่นใจเมื่อใช้บริการแท็กซี่หาดใหญ่ โดย 100% ของคนขับ ได้รับวัคซีน Pfizer , Astrazeneca , Sinovac และ Sinopharm เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเรียกดู Covid-19 Certificate ได้จากคนขับ.

ปลอดภัยไว้ก่อน

ข้อปฏิบัติที่สำคัญ ในระหว่างการเดินทาง สำหรับผู้โดยสารและ คนขับรถที่ในบริการ เพื่อป้องกันการแพร่และรับเชื้อ Covid-19 ทั้งสายพันธุ์เดลต้า และ โอมิครอน ของแท็กซี่หาดใหญ่

บริการตรวจ ATK คนขับแท็กซี่
 • ผู้โดยสารที่ต้องการให้คนขับตรวจ ATK เพื่อความสบายใจ 
 • ค่าบริการเพิ่มเติม 300 บาท
 • ถ่ายรูปแจ้งผลที่เป็นจริงก่อนการเดินทาง 1 ชั่วโมง
 • ตรวจ ATK ต่อหน้าผู้โดยสาร รอคอยผลโดยประมาณ 15-30 นาที ก่อนการเดินทาง
คนขับฉีดวัคซีน 100%
 • ณ วันนี้ คนขับแท็กซี่ของเรา ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ครบ 2-3 โดส 100% ทุกคนแล้ว
 • คนขับมีการป้องกันตนเองค่อนข้างรัดกุม ผู้โดยสารจึงมั่นใจในความปลอดภัยได้แน่นอน
คนขับปลอดเชื้อ Covid-19
 • พนักงานขับรถทุกคนที่ให้บริการ จะต้องปลอดเชื้อ Covid-19
 • ผู้โดยสารมั่นใจได้ว่าจะปลอดภัยตลอดการเดินทาง
ฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาด
 • คนขับรถทุกคนใส่ใจเรื่องสุขลักษณะภายในรถ
 • ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคสม่ำเสมอ
 • การเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของ Detergent ซึ่งสามารถทำลายเชื้อโรคต่างๆ รวมไปถึงเชื้อ Covid-19 ได้อย่างแน่นอน 
ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
 • ข้อกำหนดมาตรฐาน คนขับและผู้โดยสารทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ตลอดการเดินทาง ที่อยู่บนรถโดยสาร
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่บริการกับผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย และ สร้างความวุ่นวายใดๆ ที่กระทบต่อการเดินทาง ซึ่งเป็นการไม่ปลอดภัยต่อพนักงานขับรถ.
ผู้ชม: 136