บริการจัดหารถแท็กซี่ภายในตัวเมืองสงขลาและใกล้เคียง

เงื่อนไขโดยทั่วไป

 • จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 10 ท่าน ต่อรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน (สำหรับ VIP 10 ที่นั่ง)
 • จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 13 ท่าน ต่อรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน (สำหรับ รถร่วมบขส. 13 ที่นั่ง)
 • โปรดงด สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ภายในห้องโดยสาร.
 • ห้ามมิให้นำยาเสพติดที่ผิดกฎหมายขึ้นบนรถเด็ดขาด.
 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดขึ้นภายในห้องโดยสาร.
 • ห้ามนำสิ่งผิดกฏหมายขึ้นรถ หากพนักงานขับรถพบเห็น หรือ สงสัยว่า ผู้โดยสารอาจจะมีสิ่งผิดกฏหมาย พนักงานขับรถสามารถร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ทำการตรวจค้นได้ เพื่อความบริสุทธิ์ใจของคนขับรถ และบุคคลอื่นๆภายในรถ.
 • คนขับรถ จะปฏิบัติหน้าที่โดย มุ่งเน้นความสะดวก และความปลอดภัย ในการเดินทางของผู้โดยสารเป็นสำคัญ ความเร็วเป็นการขับขี่จึงมิใช่ปัจจัยหลักในการเดินทาง แต่จะขึ้นอยู่กับสภาพผิวจราจร และสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ณ จุดนั้นๆ.
 • โปรดตรวจสอบสัมภาระของท่าน ก่อนลงจากรถตู้ที่ใช้บริการทุกครั้ง ทางผู้จัดหารถ และคนขับรถ จะไม่ขอรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและของมีค่า ที่เกิดการสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น.
 • กรณีงานที่ต้องพักค้างคืน ลูกค้าต้องจัดหาที่พักให้กับคนขับรถ หรือ สำรองค่าใช้จ่ายที่พัก ให้กับคนขับรถไม่เกิน 500/คืน โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าห้องพักให้.
 • กรณีรับ-ส่งที่สนามบิน อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเล็กน้อย ดังนั้นโปรดแจ้งรายละเอียดการก่อนเดินทาง เพื่อรับทราบค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องการการเดินทางทุกครั้ง.
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากมีการใช้รถ ที่เกินกว่าข้อตกลง.

การนับเวลาทำงาน

 • เวลาทำงานปกติของพนักงานขับรถคือ ตั้งแต่เวลา 6.00-18.00 น.
 • ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง เกินกว่า 10 ชั่วโมง ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายค่าชดเชยค่าบริการเพิ่มอีกชั่วโมงละ 200 บาท
 • ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทางเกิน “เที่ยงคืน” ของวันกลับ ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มเป็นอีก 1 วัน
 • ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง ไม่เกินกว่า 10 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย และไม่เกินกว่าเวลา 18.00 น. ผู้ใช้บริการไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยค่าบริการเพิ่ม

ค่าน้ำมัน - ทางพิเศษ

 • ในวันที่เริ่มต้นการเดินทาง พนักงานขับรถจะเติมน้ำมันจนเต็มถัง ก่อนที่จะไปรับผู้ใช้บริการตามสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้ (ผู้ใช้บริการสามารถขอตรวจสอบได้)
 • การเติ่มน้ำมันในครั้งต่อๆไป ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเติมน้ำมันเต็มถังให้กับพนักงานขับรถ เมื่อเดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง.
 • ค่าผ่านทางด่วน หรือ ค่าผ่านทางพิเศษ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย.

Commuter

รถตู้คอมมิวเตอร์วีไอพี
รถตู้หาดใหญ่

New Commuter

รถตู้นิวคอมมิวเตอร์วีไอพี
รถตู้สงขลา

TRAILBLAZER

รถครอบครัวขนาดใหญ่
รถตู้พร้อมคนขับ

FORTUNER

รถครอบครัว 6-7 ที่นั่ง
รถตู้วีไอพี

© VAN VIP HATYAI 2001 All rights reserved​

❤ รถตู้หาดใหญ่

ผู้ชม: 15