บริการจัดหารถแท็กซี่ภายในตัวเมืองสงขลาและใกล้เคียง

เงื่อนไขโดยทั่วไป

 • จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 8 ท่าน ต่อรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน (สำหรับ VIP 8 ที่นั่ง)
 • จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 9 ท่าน ต่อรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน (สำหรับ VIP 9 ที่นั่ง)
 • จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 10 ท่าน ต่อรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน (สำหรับ VIP 10 ที่นั่ง)
 • จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 13 ท่าน ต่อรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน (สำหรับ VIP 13 ที่นั่ง)
 • โปรดงด สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ภายในห้องโดยสาร.
 • ห้ามมิให้นำยาเสพติดที่ผิดกฎหมายขึ้นบนรถเด็ดขาด.
 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดขึ้นภายในห้องโดยสาร.
 • ห้ามนำสิ่งผิดกฏหมายขึ้นรถ หากพนักงานขับรถพบเห็น หรือ สงสัยว่า ผู้โดยสารอาจจะมีสิ่งผิดกฏหมาย พนักงานขับรถสามารถร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ทำการตรวจค้นได้ เพื่อความบริสุทธิ์ใจของคนขับรถ และบุคคลอื่นๆภายในรถ.
 • คนขับรถ จะปฏิบัติหน้าที่โดย มุ่งเน้นความสะดวก และความปลอดภัย ในการเดินทางของผู้โดยสารเป็นสำคัญ ความเร็วเป็นการขับขี่จึงมิใช่ปัจจัยหลักในการเดินทาง แต่จะขึ้นอยู่กับสภาพผิวจราจร และสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ณ จุดนั้นๆ.
 • โปรดตรวจสอบสัมภาระของท่าน ก่อนลงจากรถตู้ที่ใช้บริการทุกครั้ง ทางผู้จัดหารถ และคนขับรถ จะไม่ขอรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและของมีค่า ที่เกิดการสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น.
 • กรณีงานที่ต้องพักค้างคืน ลูกค้าต้องจัดหาที่พักให้กับคนขับรถ หรือ สำรองค่าใช้จ่ายที่พัก ให้กับคนขับรถไม่เกิน 500/คืน โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าห้องพักให้.
 • กรณีรับ-ส่งที่สนามบิน อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเล็กน้อย ดังนั้นโปรดแจ้งรายละเอียดการก่อนเดินทาง เพื่อรับทราบค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องการการเดินทางทุกครั้ง.
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากมีการใช้รถ ที่เกินกว่าข้อตกลง.

การนับเวลาทำงาน

 • เวลาทำงานปกติของพนักงานขับรถคือ ตั้งแต่เวลา 5:00-24:00 น.
 • กรณีเช่าเหมาวัน สามารถใช้รถได้วันละ 12 ชั่วโมง แต่ไม่เกินเที่ยงคืนของวัน
 • ค่าล่วงเวลา Over Time 300 บาท ต่อ 1 ชั่วโมง
 • ควรมีเวลาให้คนขับรถพักผ่อนไม่ต่ำกว่าวันละ 6 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่

ค่าน้ำมัน - ทางพิเศษ

 • ในวันที่เริ่มต้นการเดินทาง พนักงานขับรถจะเติมน้ำมันจนเต็มถัง ก่อนที่จะไปรับผู้ใช้บริการตามสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้ (ผู้ใช้บริการสามารถขอตรวจสอบได้)
 • การเติ่มน้ำมันในครั้งต่อๆไป ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเติมน้ำมัน “เต็มถัง” ให้กับพนักงานขับรถ เมื่อเดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง หรือ ก่อนน้ำมันใกล้หมด 20-30%.
 • ผู้ใช้บริการ สามารถเรียกขอ ใบเสร็จค่าน้ำมัน ได้โดยตรง จากผู้ให้บริการปั้มน้ำมันนั้นๆได้เอง.
 • ค่าผ่านทางด่วน หรือ ค่าผ่านทางพิเศษ หรือ ค่าแพขนานยนต์ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย.

การยกเลิก / เปลี่ยนแปลงการเดินทาง

 • สามารถเปลี่ยนแปลง หรือ เลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ 1 ครั้ง / invoice.
 • ลูกค้าที่จองรถแล้ว หากได้รับเชื้อ Covid-19 สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง/ invoice
 • หากมีการเลื่อนการเดินทางครั้งที่ 2 เป็นต้นไป จะต้องทำการจองคิวและวางมัดจำใหม่ทั้งหมด.
 • เงินมัดจำ สามารถนำไปใช้บริการอื่นๆของทางบริษัทได้ 1 บริการ / invoice.
 • ลูกค้ายกเลิกการเดินทางทุกกรณี จะไม่สามารถขอคืนเงินมัดจำได้.
 • หากการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนโปรแกรมการเดินทาง ต้องแจ้งการก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 วัน.
 • หากทางบริษัทไม่สามารถจัดหารถให้ลูกค้าได้ จะทำการโอนคืนเงินมัดจำให้ผู้จอง ซึ่งมีโอกาสเพียง 1% เท่านั้น.

Commuter

รถตู้คอมมิวเตอร์วีไอพี
รถตู้หาดใหญ่

New Commuter

รถตู้นิวคอมมิวเตอร์วีไอพี
รถตู้สงขลา

TRAILBLAZER

รถครอบครัวขนาดใหญ่
รถตู้พร้อมคนขับ

FORTUNER

รถครอบครัว 6-7 ที่นั่ง
รถตู้วีไอพี

© VAN VIP HATYAI 2001 All rights reserved​

❤ รถตู้หาดใหญ่

ผู้ชม: 320