ด่านนอกแซนด์บ็อกซ์

ภาครัฐ และ เอกชน ผนึกกำลังสร้าง “ด่านนอกแซนด์บ็อกซ์” หรือ “DANNOK SANDBOX” นำร่องในจังหวัดสงขลา ก่อนขยายไปยังอำเภอหาดใหญ่

นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอสะเดา ได้เปิดเผยแนวคิดที่จะสร้าง “ด่านนอกแซนด์บ็อกซ์” ขึ้นมา โดยระดมแนวคิดจากผู้บริหารในพื้นที่เช่นนายกเทศบาลสำนักขาม กำนันตำบลสำนักขาม พร้อมทั้งเชิญสมาคมนักธุรกิจรักษ์ด่านนอก และ สส.ในพื้นที่มาร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อสร้าง “ด่านนอกแซนด์บ็อกซ์” เป็นโมเดลขึ้นมา ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยได้ศึกษาในรูปแบบของ ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ แล ะสมุยพลัส.

ดร.สิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการรักษ์ด่านนอก เปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับ นายสุรพล กัมพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ถึงความเป็นไปได้ของโครงการ.

โดยขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างศึกษาและออกแบบขั้นตอนและวิธีการการดำเนินการของโครงการ และจะดำเนินการขอให้ทางภาครัฐเร่งจัดหาวัคซีนฉีดให้กับผู้ประกอบการในด่านนอก เพื่อรองรับการเปิด Dannok SandBox ในระยะแรก ก่อนขยายไปยังตัวเมืองหาดใหญ่ ขณะเดียวกันทางมาเลเซียมีแผนฉีดวัคซีนครบ 2 โดส ครอบคลุมประชากร 70% ภายในเดือนตุลาคมนี้.

โดยทางเอกชนคาดหวังว่าโครงการนี้จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด้วยดี โดยเน้นเรื่องของการค้าชายแดนระหว่าง 2 ประเทศ และการท่องเที่ยว โดยจะการเชิญกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมเสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการดำเนินโครงการและเสนอต่อผู้ว่าราชการต่อไป.

ข่าวโดย : ซิงกอร่า รีวิว