ตารางเวลา รถไฟ KTM ปาดังเบซาร์

การเดินทางไปขึ้นรถไฟมาเลเซียจากประเทศไทย

ท่านที่ต้องเดินทางด้วยรถไฟ KTM สู่ประเทศมาเลเซีย ท่านต้องเดินทางมาที่ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา เพื่อขึ้นรถจากหาดใหญ่ไปยังด่านปาดังเบซาร์ (สนามบิน – ปาดังฯ – สถานีรถไฟ – มาเลเซีย – สิงคโปร์)

จุดขึ้นรถไฟ KTM 

จะอยู่ที่ สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ดังนั้นทุกท่านสามรถเดินทางไปยังปาดังเบซาร์ ด้วยบริการ Taxi หาดใหญ่ โทรจองรถ 085-898-8696 หรือ www.taxihadyai.com (พร้อมให้คำแนะนำการเดินทาง)

เอกสารสำคัญ

ท่านต้องมีหนังสือเดินทาง ( passport ) ที่มีอายุมากว่า 6 เดือน ก่อนครบวันหมดอายุ เพื่อใช้แสดงตนที่จุดผ่านแดน

ระยะเวลาพักพิง

การเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย สามารถอยู่ได้ 30 วัน ในการข้ามแดนแต่ละครั้ง

ริงกิตมาเลเซีย

ควรแลกเปลี่ยนเงินไปให้เรียบร้อย จากเงินบาทไทยเป็นเงิน ริงกิตมาเลเซีย สามารถแลกได้ที่หาดใหญ่ หรือจุดแลกเงินต่างๆ

เวลาที่มาเลเซีย

เวลาในประเทศมาเลเซีย จะเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ดังนั้นเมื่อเข้าสู่เขตประเทศมาเลเซีย ให้ปรับนาฬิกาใหม่ให้ตรงกับเวลาในมาเลเซีย