หาดใหญ่แซนด์บ็อกซ์

ภาพข่าวโดย เทศบาลนครหาดใหญ่

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือ และรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินการเตรียมความพร้อม สำหรับการเปิดเมืองหาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้น หากมีการ “ยกเลิกมาตรการล็อคดาวน์” ที่คาดว่าจะสิ้นสุดปลายเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อจัดทำเป็นร่างเสนอโครงการ “หาดใหญ่แซนด์บ็อกซ์ Hatyai Sandbox” ให้กับทางจังหวัดสงขลานำไปพิจารณาและเสนอต่อทางรัฐบาลต่อไป

ภาพข่าวโดย เทศบาลนครหาดใหญ่

โดยมีนายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายมานพ เพ็งชุม เลขานุการนายกเทศมนตรี ตัวแทนสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ หอการค้าจังหวัดสงขลา ชมรมเภสัชกรจังหวัดสงขลา สมาพันธ์ SME สงขลา สมาคมโลจิสติกภาคใต้ สมาคมนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดสงขลา สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการร่วมมือของทุกฝ่ายร่วมกัน

ภาพข่าวโดย เทศบาลนครหาดใหญ่

หาดใหญ่แซนด์บ็อกซ์ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้มีการฟื้นตัวรองรับการเปิดเมืองที่จะถึงนี้ รองรับนักท่องเที่ยว หรือประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาจับจ่ายใช้สอย รวมถึงประกอบกิจการห้างร้าน ให้เกิดความปลอดภัยในทุกๆด้าน โดยเฉพาะการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ต้องมีมาตรการทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

เนื้อหาข่าวโดย PR เทศบาลนครหาดใหญ่