แท็กซี่ทับปาลา

บริการรถรับส่งเพื่อเดินทางไปยัง ทับปาลารีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา คนขับรถที่ชำนาญเส้นทางเข้า-ออกที่ “ทับ ปาลา รีสอร์ท” คนขับไปตามเส้นทางที่ถูกต้องไม่หลงทางแน่นอน มีบริการคนขับที่ฉีดวัคซีน Covid-19 แล้ว