แท็กซี่บางมวง

บริการรถแท็กซี่บ้านบางมวง รับส่งผู้โดยสารจากเพื่อไปเดินทางไปยังจุดหทายปลายทางอื่นๆ พื้นที่เรียกใช้บริการน้อย โปรดโทรจองรถแท็กซี่ล่วงหน้าที่ 085-898-8696