แท็กซี่หาดใหญ่ สงขลา

บริการรถแท็กซี่พร้อมคนขับ ต้นทางจากหาดใหญ่ไปตัวเมืองสงขลา หรือ เส้นทางอื่นๆ เช่น สนามบินหาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พร้อมให้บริการด้วยคนขับที่ฉีดวัคซีนแล้ว (บางคน)