หมวดหมู่: แท็กซี่สงขลา

แท็กซี่กระแสสินธุ์

บริการรถ แท็กซี่กระแสสินธุ์ รับส่ง หรือ ท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ ในจังหวัดสงขลา หรือ เดินทางไปยังต่างจังหวัดอื่นๆ

อ่านต่อ

แท็กซี่สทิงพระ

บริการรถ แท็กซี่สทิงพระ รับส่ง หรือ ท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ ในจังหวัดสงขลา หรือ เดินทางไปยังต่างจังหวัดอื่นๆ

อ่านต่อ

แท็กซี่ห้าแยก

บริการรถแท็กซี่รับส่ง บริเวณห้าแยกเกาะยอ หรือ ห้าแยกน้ำกระจาย (5แยกน้ำกระจาย) เพื่อไปส่งจุดหมายปลายทางอื่นๆในจังหวัดสงขลา หรือ ใกล้เคียง

อ่านต่อ

แท็กซี่เกาะยอ

บริการรถแท็กซี่เกาะยอ รับส่ง พาเที่ยว ชมวิว ทานอาหาร วัดท้ายยอ พระนอนเกาะยอ โฮมสเตย์ เขากุฏิ กู้ดเมาท์เทน เที่ยวพิพิธภัณฑ์ ชมวิวสะพานติณฯ

อ่านต่อ

แท็กซี่หาดใหญ่ สงขลา

บริการรถแท็กซี่พร้อมคนขับ ต้นทางจากหาดใหญ่ไปตัวเมืองสงขลา หรือ เส้นทางอื่นๆ เช่น สนามบินหาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

อ่านต่อ

แท็กซี่ทุ่งหวัง

บริการรถแท็กซี่ทุ่งหวัง สงขลา เกาะแต้ว บ่ออิฐ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แหลมเคียน แยกอ่างทอง บ้านปึก บ้านขุนทอง แยกแขยง บ้านทางควาย

อ่านต่อ