แท็กซี่คลองแงะ

บริการรถแท็กซี่รับส่ง (พร้อมคนขับ) ภายในเขต “คลองแงะ” เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ เช่น
“จากคลองแงะไปสนามบิน” เส้นทางที่แท็กซี่บริการ คือ ตลาดคลองแงะ, โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม, สถานีรถไฟคลองแงะ, บ้านท่าโพธิ์, เขาวังชิง, วัดยางทอง, ทุ่งหมอ, ท่าข่อย, บ้านยางเกาะ, เขาน้ำค้าง, ท่าโต้, ด่านโต้นนท์, เขามีเกียรติ, พังลา, ค่ายท่านมุก, โรงงานศรีตรัง, โคกสัก, วัดม่วงก็อง, ปริก, สะเดา, ด่านนอก, ปาดังเบซาร์, นาทวี ฯลฯ เป็นต้น ผู้โดยสารควรติดต่อจองรถไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง ท่านจะได้รับการบริการที่ประทับใจ กับทีมงานแท็กซี่มืออาชีพ จองรถทางไลน์ สะดวก รวดเร็ว.