แท็กซี่คลองแห

บริการเหมารถแท็กซี่รับส่ง (พร้อมคนขับ) ภายในเขต “คลองแห” เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ เช่น
“คลองแหไปสนามบินหาดใหญ่” เส้นทางที่แท็กซี่บริการ คือ ตลาดน้ำคลองแห หนองนายขุ้ย แฟลตเคหะคลองแห(บ้านเอื้ออาทร) ตลาดฟุกเทียน บิ๊กซีคลองแห แยกโรงปูน ตลาดพงษ์เจริญ ท่าไทร ป่ากัน คลองเตย ฯลฯ เป็นต้น ผู้โดยสารควรติดต่อจองรถไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง ท่านจะได้รับการบริการที่ประทับใจ กับทีมงานแท็กซี่มืออาชีพ จองรถทางไลน์ สะดวก รวดเร็ว

ภาพโดย ร้อยลี้