แท็กซี่คลองวง

บริการรถแท็กซี่รับ-ส่ง จากบริเวณ “คลองวง” จ.สงขลา เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ โปรดจองแท็กซี่ล่วงหน้า พื้นที่ให้บริการดังนี้

  • พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
  • ไทวัสดุสาขาสงขลา
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา
  • หมู่บ้านลพบุรีราเมศว์ธานี
  • บ้านบลูทาวน์
  • โรงพยาบาลสงขลา
  • โรงพยาบาลเกาะยอ
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา
  • สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา
  • บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด
ภาพถ่ายโดย ร้อยลี้