แท็กซี่ปาดังเบซาร์

Taxi Service Padangbesar บริการรถแท็กซี่ ปาดังเบซาร์,ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์,วัดเขารูปช้าง,เขาเชี่ยน,เนินนมสาว,ยอดเขาสองแผ่นดิน

  • โทรจองรถ 085-898-8696
  • ปาดังเบซาร์ – หาดใหญ่ 800 บาท
  • ปาดังเบซาร์ – สนามบิน 800 บาท
  • ปาดังเบซาร์ – สงขลา 1,200 บาท