แท็กซี่ม่วงงาม

บริการเหมารถแท็กซี่รับส่ง (พร้อมคนขับ) ในเขตม่วงงาม เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ เช่น ม่วงงาม ไป สนามบินหาดใหญ่ เนื่องจากม่วงงามเป็นพื้นที่เรียกใช้บริการค่อนข้างน้อย ผู้โดยสารควรติดต่อจองรถไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง ท่านจะได้รับการบริการที่ประทับใจ กับทีมงานแท็กซี่มืออาชีพ จองรถทางไลน์ สะดวก รวดเร็ว