แท็กซี่สะเดา

บริการแท็กซี่เหมาพร้อมคนขับ รับ-ส่ง ภายในอำเภอสะเดา เพื่อเดินทางไปยังจุดอื่นๆ เช่น สนามบิน หรือ ตัวเมืองหาดใหญ่ และ สงขลา โปรดจองรถล่วงหน้าได้ที่โทร 085-898-8696

เส้นทางบริการ โรงเรียนขรรค์ชัย จังโหลน ทับโกบ ปาดังเบซาร์ ปริก เขาน้ำค้าง โลตัสสะเดา ด่านนอก บ้านยางเกาะ อ่างเก็บน้ำสะเดา