ภาพถ่ายโดย ร้อยลี้

แท็กซี่ห้าแยก

บริการรถแท็กซี่รับส่ง บริเวณห้าแยกเกาะยอ หรือ ห้าแยกน้ำกระจาย (5แยกน้ำกระจาย) เพื่อไปส่งจุดหมายปลายทางอื่นๆในจังหวัดสงขลา หรือ ใกล้เคียง มีรถบริการแน่นอน เพียงติดต่อจองล่วงหน้าก่อนเวลาเดินทาง 1 ชม โทรเรียกแท็กซี่ห้าแยกได้ที่ 085-898-8696