แท็กซี่สนามบินปัตตานี

บริการรับแท็กซี่ รับส่งปัตตานีและสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ เป็นรถแบบ Private Taxi เหมารถพร้อมคนขับ มุ่งตรงไปยังสนามบินเท่านั้น เบอรโทรจองรถ 085-898-8696