ป้ายกำกับ: ที่เที่ยวปากพะยูน

เกาะร้านไก่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

เกาะร้านไก่ ชาวประมงในพื้นที่ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ใช้เป็นที่หลบแดด หลบฝน หรือพายุ พิกัดก่อนเข้าเขตของหมู่เกาะสี่เกาะห้า

อ่านต่อ