ป้ายกำกับ: รถแท็กซี่บ้านหาร

แท็กซี่บ้านหาร

บริการรถแท็กซี่ เพื่อเดินทางจาก บ้านหารไปสนามบิน หรือ บา้นหารเข้าตัวเมืองหาดใหญ่และสงขลา ท่านจะไม่พลาดการเดินทางที่สำคัญในเขตบ้านหาร

อ่านต่อ