ป้ายกำกับ: แท็กซี่คลองวง

แท็กซี่ห้าแยก

บริการรถแท็กซี่รับส่ง บริเวณห้าแยกเกาะยอ หรือ ห้าแยกน้ำกระจาย (5แยกน้ำกระจาย) เพื่อไปส่งจุดหมายปลายทางอื่นๆในจังหวัดสงขลา หรือ ใกล้เคียง

อ่านต่อ