ป้ายกำกับ: แท็กซี่สิงนคร

แท็กซี่ม่วงงาม

บริการเหมารถแท็กซี่รับส่งจากม่วงงามเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ เช่น ม่วงงาม ไป สนามบินหาดใหญ่ ติดต่อจองรถไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง

อ่านต่อ